BloodHorse septembernummer preview

BloodHorse senior columnist Jay Hovdey vertelt over het septembernummer, dat zijn artikel over Oscar Gonzales en zijn column Final Turn over Labour Day racen en backstretch-werkers bevat.